Slovensko English

Kolofon

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory nastaja v sklopu programa Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja na Inštitutu za novejšo zgodovino.

Odgovorna oseba: doc. dr. Damijan Guštin, direktor INZ

Vodja infrastrukturnega programa: dr. Andrej Pančur

Koordinatorja:

  • dr. Jurij Hadalin
  • dr. Mojca Šorn

Sodelavci:

  • Neja Blaj Hribar
  • dr. Filip Čuček
  • dr. Dunja Dobaja
  • Marko Kupljen
  • Mihael Ojsteršek
  • dr. Marta Rendla

Raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja I0-0013 financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

ISSN 2335-3627

COBISS.SI-ID 266807552

Copyright (c) 2011-2017 Inštitut za novejšo zgodovino