Slovensko English
ZIC
ZGODOVINARSKI INDEKS CITIRANJA

Osnovni namen ZIC je bil ustvariti bazo citatov slovenske produkcije na področju zgodovinopisja, čez leta pa se je začelo vnašati tudi publikacije s širšega področja humanistike in družboslovja.
Indeks ni zaključen in se nenehno dopolnjuje. Do zdaj smo v ZIC vključili publikacije, ki so izšle v Sloveniji po letu 2005, nadaljevali pa bomo s popisovanjem citatov za tekoča leta in za obdobje pred letom 2005. Rezultati bodo popolnejši, če se nam boste s svoji vpisi ali že obstoječimi bazami pridružile tudi ostale raziskovalne in izobraževalne institucije – vabljeni k sodelovanju.

NAVODILA ZA BRSKANJE OZ. ISKANJE

V indeksu lahko za iskanje uporabimo iskalno okence ter brskamo, ali po vseh delih, ali po vseh bibliografskih navedkih.

BRSKANJE

Gumb “Vsa dela” nam izpiše vsa dela , ki so indeksirana v citatnem indeksu. Ko se izpiše tabela vseh del, lahko s filtrom rezulate omejimo glede na tipologijo dela, avtorja oz. avtorje, naslov dela, leto izida, kraj izida in št. citatov, ki jih je delo prejelo.
 • Če pridržimo kazalec miške nad gumbom za filter, se nam prikaže pomoč pri uporabi filtra.
 • Poleg filriranja lahko celotno tabelo kod tudi že filtrirane rezultate razvrščamo po abecedi (avtorjev, naslova in kraja) in padajočem oz. naraščujocem letu izdaje in št. citatov.
 • Pri številu prejetih citatov lahko pride do napak, zato priporočamo, da natančnejše podatke o citiranju pridobite s klikom na gumb “Vsi bibliografski navedki”.

 • Gumb “Vsi bibliografski navedki” nam izpiše vsa citirana dela, ki so jih vsi avtorji, indeksirani v citatni bazi navedli v svojih delih v seznamu literature. Ta seznam del je popolnejši in nudi bolj natančen vpogled o citiranosti avtorja oz. dela.
 • Stolpci z imeni: Zap. št., Avtor(ji), Naslov, Vir in Leto prikazujejo podatke o bibliografski navedbi, zadnji stolpec z imenom Citirano v pa prikazuje, v katerem delu je bila bibliografska navedba citirana.
 • Tabelo lahko filtriramo z uporabo filtra (če pridržimo kazalec miške nad gumbom za filter, se nam prikaže pomoč pri uporabi filtra), celotno tabelo kod tudi že filtrirane rezultate pa lahko tudi razvrščamo po abecedi ter po padajočem oz. naraščujocem letu izida dela, ki je bilo citirano.

 • ISKANJE

  Pri iskanju z iskalnim okencem lahko iščemo po imenu avtorja/ev ali naslovu dela. Pri iskanju si lahko pomagamo z naslednjimi znaki:
 • * - Besede krajšamo z znakom zvezdica (*), npr. “Mar*” bo ustezalu iskanju “Marko” in “Marja” in “Marjan”

 • - Primer:
  Iskalna zahteva: Mar*
  Iskalni rezultati: Marušič Branko
  Zajc Marko
  Martin Tourski in njegovi stiki s Panonijo

 • , - z vejico (,) lahko naštevate več iskalnih pojmov, npr: “vojna, 1945”.

 • - Primer:
  Iskalna zahteva: 1945, vojna
  Iskalni rezultati: Razdvojeni narod : Slovenija 1941-1945 : okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija

  Iskalne rezultate lahko tudi dodatno omejimo z uporabo filtra (če pridržimo kazalec miške nad gumbom za filter, se nam prikaže pomoč pri uporabi filtra), rezultate pa lahko tudi razvrščamo po abecedi (avtorjev, naslova in kraja) in padajočem oz. naraščujocem letu izdaje in št. citatov.  Trenutno število del: 6506
  Zadnja posodobitev zbirke: 10.06.2024